Obvestila
MEDGENERACIJSKE KOOPERATIVE- MEDCOOP
Predstavljene malo drugače
Posvet 16. februarja 2013 v Slovenj Gradcu

I. Kaj predvidevajo:

1.  Udobno bivališče in  oskrbo,
2. Vsaj vrtičkarsko ukvarjanje s  pridelavo zdrave  hrane,
3. Postrežbo gostov, obiskovalcev, z vsem, kar se v kooperativi pridela,
4. Delovati za dohodkovno uspešno poslovanje kooperative,
5. Delovati ljubiteljsko in profesionalno pridobitno
 
II. Kaj je pravzaprav taka medgeneracijska kooperativa?

1. Prostor, zemljišče s stavbami, kmetijskimi in gozdarskimi površinami, ki ga lastniki namenijo in uredijo za:
·        stanovanjsko bivanje od rojstva do smrti za  vse generacije ljudi
·        pridelovanje zdrave hrane
·        opravljanje dejavnosti, ki so potrebne za obratovanje kooperative glede na potrebe njenih stanovalcev in uporabnikov 
·        opravljanje dovoljenih pridobitnih dejavnosti , da je  kooperativa poslovno uspešna, da je čim manj vezana na socialne subvencije

2.  Organizacija moralno nespornih in dobro namernih ljudi:
·        s pravnim aktom o pravilih  življenja in dela v kooperativi, ki so ga podpisali brez fige v žepu;
·        ki hočejo dobro živeti tudi zaradi dodane vrednosti dosežene s povezavo zlasti treh dejavnosti kmetijstva, gozdarstva in turizma;

3. Organizacija tesno povezana z lokalnimi dejavniki odločanja:
·        svetovanje,
·        pridobivanje zemljišč,
·        raznih dovoljenj

4. Organizacija, ki potrebuje v nastajanju in prvih letih obratovanja lažje pogojen poslovanja, ker :
·        socialne probleme rešuje tudi na podjetniški način
·        je inkubator za nastajanje malega podjetništva
·        dokazuje nacionalne možnosti uspešnega razvoja Slovenije

III. In kje že kaj takega obstaja?

Najdalj je MEDCOOP- EKONAS Šentjernej

1. Prostor je. cca 12 ha-večina je objektov v peš coni, le do počitniškega objekta je nekaj kilometrov
Kmetijske površine so ob stanovanjskih objektih in izven
Gozd izven bivalnih površin
Za turizem namenjeni objekti so isti kot za stanovanjsko bivanje
Stanovanjski objekti, namenjeni vsem dejavnostim kooperative
·        Že zgrajen velik trietažni objekt, delno podkleten, pred leti polno zasedeni, sedaj potrebni obnove: slika
·        Nov do vključno 4.gradbene faze zgrajen stanovanjski počitniški dvoetažni objekt s podzemljsko etažo dostopno s ceste slika
·        Nov do vključno 4. gradbene faze zgrajen trietažni počitniško stanovanjski objekt  slika
·        Načrtovane nove dvostanovanjske mansardne počitniške hiše na zazidljivem zemljišču- novo eko naselje 10-15 hiš e za vsa obdobja bivanja slika
·        Načrtovana nova najmanj trinadstropna stavba skupnih dejavnosti za obratovanje MEDCOOP, na kateri je pomožni objekt -slika

Gospodarsko kmetijski pomožni objekti
·        Zgrajeno gospodarsko poslopje s hlevi, skladišči, orodjarno, senikom, zasilnim bivališčem, deloma potrebno investicijskega vzdrževanja
·        Kozolec toplar, star 80 let potreben običajne obnove
·        Delujoči štirje čebelnjaki
·        Uporabljan objekt imenovan POD
·        Uporabljan objekt na zemljišču namenjenem novi pozidavi
·        Nedograjena majhna zidanica na zemljišču vinograda in sadovnjaka

Kmetijske površine primerne:
·        za nasade aronije, ker so ob vodi
·        za pridelavo  krme za konje itd.
·        za pridelavo zelenjave
·        za pridelavo žitaric

Gozdarske površine – les nameniti lesni industriji

2. Razlogi lastnika za MEDCOOP-EKONAS

Preveliko posestvo za samo enega stalnega prebivalca na celotni kmetiji
Zdravstveno stanje in starost lastnika
Zaupanje lastnika v izboljšanje njegovih sedanjih vsakodnevnih življenjskih pogojev ter vzpostavitev pogojev, da na starost ne bo v breme ne sebi, ne komurkoli drugemu
Obnova in dokončanje objektov, med katerimi tudi del, ki ostaja v njegovi lasti, medtem, ko je večina objektov in zemljišč namenjena prodaji.
Brez neposrednih vsakodnevnih delovnih obveznosti
Izboljšanje družinskih razmer

3. Prednostne aktivnosti glede na stanje MEDCOOP

Pridobiti finančnega nosilca izvedbe celotne MEDCOOP-EKONAS
Pravne oblike za ustanovitev MEDCOOP: ena, dve pravni osebi?
Pridobitev ustanoviteljev za načrtovane pravne osebe, pravni osebi
Določiti prodajne cene za sedanje objekte in zemljišča
Arhitekturna odločitev za vse načrtovane objekte
Poslovni načrt po predvidenih fazah nastajanja kooperative in s tem povezanih poslovnih dejavnosti
Načrt zaposlenih in fazni načrt zaposlovanja, med katerimi vsaj dva hkrati tudi prebivata na sedanjem posestvu.

4. Razlogi za aktivno sodelovanje odgovornih ministrstev za zagon MEDCOOP-EKONAS Šentjernej

Ekonomski pristop k reševanju socialnih problemov; socialno podjetništvo se ne sme izroditi v razpršitev javnega denarja potuhi nesposobnih za nastajanje zdravega malega podjetništva, čeprav naj bodi namenjena prav nastajanju malega podjetništva

Organizirati množične majhne investicije, da se zlasti preko angažiranja znanja in prihrankov upokojencev v obnovo, gradnjo nepremičnin za več namenov rabe

Poudarek na uvozu- turizmu skozi intenzivne ukrepe države in lokalnih skupnosti za več tujih zahtevnih gostov

Drugačen načina zaposlovanja v kmetijski dejavnosti, da se v opuščene kmetije vrnejo v življenje

Velike gospodarske sisteme so  odgovorni za trajnostni razvoj Slovenije.

Dokazati, da je Slovenija sposobna biti za večino ljudi bogata država.
Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.