Obvestila
MALI  TURIZEM IN ZAVOD  GOSTOLJUBNOST  SLOVENSKIH  DOMOV
Razvoj, rezultati, usmeritve 1993-2015
Tretje obdobje od leta 2005 dalje

Skupna organiziranost, promocija in trženje

Promocija, trženje in IKT podpora poslovnim funkcijam, mediji

Promocija in aktivnosti za izgradnjo platforme za trženje ter podporo pri poslovanju manjših turističnih ponudnikov nastanitev so stalnica Zavoda GSD in njegovih predhodnikov, takoj za pobudami in predlogi za spremembe in dopolnitve zakonov, ki zaviralno učinkujejo na razvoj manjših turističnih ponudnikov, odvračajo njihov interes po poslovnem združevanju in partnerstvu ter posredno prispevajo k obsegu poslovanja v sivi ekonomiji. Zaradi navedenega se morajo manjši turistični ponudniki, da preživijo, v praksi znajti po svoje.

Skupna promocija temelji na izdaji vsakoletnega Kataloga zasebnih nastanitev, ki ga Zavod GSD izdaja v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in na specializiranem tržnem portalu manjših ponudnikov nastanitev » ETRIPS «. ETRIPS je okrajšava polnega imena IKT platforme za trženje in poslovanje manjših ponudnikov nastanitev in sicer » Elektronskega Turističnega Informacijskega Rezervacijskega Poslovnega Sistema«. IKT platformo za izvajanje skupnih aktivnosti manjših turističnih ponudnikov sestavlja Spletno mesto ETRIPS in poslovni sistemom MANGER.

ETRIPS – spletno mesto na naslovu www.etrips.si je namenjeno trženju nastanitev. Spletno mesto ima funkcionalnosti za iskanje in predstavitev nastanitvenih objektov. Nastanitveni objekt lahko uporabi predstavitev za lastno spletno stran, na povpraševanja odgovarja po e-pošti ali s pomočjo pisnih predlog, za resnost rezervacij uporablja vgrajen sistem za varen zajem podatkov kreditnih kartic ipd..

Poslovni sistem MANAGER nadomešča zlasti pri manjših ponudnikih še dokaj razširjeno ročno vodenje predpisane dokumentacije in postopke v zvezi s turistično nastanitvijo kor npr.: vodenje zasedenosti nastanitev, priprava prevzemnih listov nastanitev,  vodenje evidence gostov in prijava njihovega bivanja na policijsko postajo, vodenje evidence prihodov in odhodov gostov z evidenco prevozov, evidence koriščenja storitev in vodenje informacij o posameznem gostu. Uporabnik aplikacije MANAGER lahko svojim tržnikom omogoči dostop do dela informacij ter neposredno vnašanje povpraševanj v plan zasedenosti, kar posledično vpliva na večje število rezervacij.

Spletna aplikacija ProGOST je enostavnejša računalniška aplikacija, ki deluje v oblaku, z manj funkcionalnostmi kot poslovni sistem MANAGER. Namenjena je vodenju evidence gostov, prijavi gostov na policijo ter poročanju turistične takse na občino s pomočjo računalnika in interneta. Primerna je za najmanjše turistične ponudnike nastanitev, predvsem sobodajalce, ki še vedno »ročno« vodijo prijavo gostov in obračun turistične takse.

Katalog zasebnih nastanitev vsako leto izdaja Zavod GSD v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO). V katalogu so predstavljeni manjši turistični ponudniki vseh vrst nastanitev, za katere sta značilna osebni odnos do gosta in s tem povezana gostoljubnost ter ponudniki komplementarne turistične ponudbe iz cele Slovenije. Naklada publikacije je v petih tujih jezikih. Katalog je temelj skupne promocije. Če ima ponudnik turistično ponudbo specializirano in je član katerega od produktnih združenj – turističnih kmetij, pohodništva in kolesarstva, hiš s tradicijo, turizma v zidanicah, je to označeno z logotipom produkta.
V okviru aktivnosti Slovenske turistične organizacije je katalog:   
  • predstavljen obiskovalcem na mednarodnih turističnih sejmih in borzah, ki se jih udeležuje STO,  
  • ena od publikacij, s katerimi STO oskrbuje slovensko mrežo turističnih informacijskih centrov,
  • podredovsn tudi na veleposlaništva in pri konzularna predstavništva v tujini.
Zavod GSD razširja svojo dejavnost na izdajo tiskovin specializiranih turističnih produktov manjših ponudnikov, kot npr. sodelovanje pri zadnji izdaji zloženke specializiranega turističnega produkta » HIŠE S TRADICIJO « v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku v letu 2011.

Mediji aktivnosti Zavoda GSD in njegovih predhodnikov spremljajo od leta 1994. Odzivnost medijev je večja v obdobjih, ko  Zavoda GSD  tesneje sodeluje z inštitucijami javnega sektorja, saj  le-te svoje aktivnosti bolj organizirano posredujejo medijem.

(1) V prvem obdobju do leta 1996 so mediji največ pozornosti namenili sodelovanju Mestne občine Ljubljane in podjetja TOUR AS d.o.o. (takrat TOUR DA-LA d.o.o.) na »Projektu Apartmaji«, zametku novega poslovnega modela organiziranja in upravljanja zasebnih nastanitvenih zmogljivosti na zaokroženem območju Ljubljane. Po tiskovni konferenci v Mestni občini Ljubljana dne 17.11.1994 in sporočilu za javnost »Organizacija zasebnih nastanitvenih zmogljivosti v turistične namene« je bilo v medijih objavljenih 17 člankov na temo organizacije zasebnih turističnih zmogljivosti v prestolnici in informacij o poteku projekta, podpornem okolju in brezplačnemu svetovanju podjetnikom in zainteresiranim bodočim oddajalcem turističnih nastanitev. Med naslovi omenjamo »Organizacija zasebnih turističnih zmogljivosti je priložnost za stalen in dober posel«, »Specialistično svetovanje enotam malega gospodarstva« in »Apartmaji za poslovne goste – V mestu je poleg hotelskih še 7 apartmajev, ki jih lahko najamejo poslovneži in turisti – Kmalu novi«. Posamezne informacije o organizaciji zasebne nastanitvene ponudbe so bile objavljene tudi izven Ljubljane, tako v Novi Gorici članek z naslovom »Apartmaji – Popestritev in kakovostna dopolnitev turistične ponudbe Nove Gorice«  in za mesto Kranj članek z naslovom »Prvi znanilci visokega turizma – Projekt Apartmaji (Slovenija): že 30 prijav zasebnikov«.

(2) V drugem obdobju od leta 1996 do 2002 so mediji poleg informacij o Projektu Apartmaji in aktivnostih podjetja TOUR AS d.o.o. v Ljubljani, ki je v letu 2002 z javnim zavodom Turizem Ljubljana izvedel projekt »Gostoljubnost ljubljanskih hiš – nove turistične sobe in apartmaji«, objavljali tudi informacije o stanju zasebne nastanitvene ponudbe v Sloveniji in informacije o razvoju projekta Hiš s tradicijo, pri katerih so sodelovali Zavod GSD in njegovi predhodniki. Projekt Gostoljubnost ljubljanskih hiš je nadgradnja poslovnega modela upravljanja razpršene zasebne nastanitvene ponudbe družbe TOUR AS d.o.o. s partnerji. Družba TOUR AS d.o.o. prej TOUR DA-LA d.o.o. od leta 1994 razvija vertikalno in horizontalno mrežo sodelujočih pravnih in fizičnih oseb, v začetku imenovano »Projekt APARTMAJI«, ki gostom skupaj zagotavljajo kvalitetno nastanitev in komplementarne turistične storitve.

Nekateri članki iz tega obdobja so »V prazne sobe turiste«, »Skriti »speči hotel««, »Donosnejše oddajanje stanovanj«, »Evropa tradicij – hiše s tradicijo Slovenije – Razvoj in implementacija mednarodnega projekta »Europe of Traditions« v Sloveniji«, »Ponudniki apartmajev in sob se povezujejo«, »Domačnost in drugačnost – sekcija slovenskih sobodajalcev«, »Tujci tržijo naše cvetoče travnike in našo zakonodajo – Zaradi togih zakonov bomo zamudili svetovne turistične trende« in »Izkušnje prijavljenih turističnih projektov na razpis grozdov«.

Oddaje in prispevki na televiziji v tem obdobju so:

RTV SLO 2 - prispevek o poteku projekta " Projekt Apartmaji ”
  v Ljubljani, katerega statusni nosilec je bil Mestni sekretariat za gostinstvo in turizem – Promocijsko podjetniški center Ljubljana, iniciator ideje in pretežni strokovni izvajalec pa podjetje TOUR DA-LA d.o.o..

RTV SLO - HomoTuristicus – v oddaji so predstavljene » drugačne prenočitvene turistične zmogljivosti « v Sloveniji
, kot so zasebne sobe, zasebni apartmaji in počitniške hišice v letu 2002. V prispevkih je predstavljena zasebna nastanitvena ponudba na Gorenjskem v Bohinju in na Bledu, na obali v Izoli inv  Portorožu ter v Ljubljani.V okviru oddaje je tudi intervju z gostom nastanjenem v apartmaju v Ljubljani in predstavljene so smernice povezovanja manjših ponudnikov nastanitev  v slovenskem prostoru, v okviru Sekcija sobodajalcev pri Gospodarski zbornici Slovenije in Zavodu Gostoljubnost slovenskih domov.

RTV SLO - prispevek o projektu “ Gostoljubnost ljubljanskih hiš – nove turistične sobe in apartmaji ”
v Ljubljani, v okviru katerega so sodelujoči poglobili medsebojno sodelovanje, izmenjali izkušnje, pritegnili nove sodelavce, dvignili kvaliteto storitev ter se lotili »turističnega ozka grla« v Ljubljani, to je pomanjkanje nastanitvenih zmogljivosti nižjega in srednjega cenovnega razreda. V naslednjih letih se je zasebna turistična ponudba v Ljubljani utrdila in razširila.

TV Pika - » To morate vedeti - HIŠE S TRADICIJO
« - Vzdrževanje in prenova stanovanjskih stavb. Oddaja posredno izobražuje najširšo javnost, podpira prenovo in v našem prostoru predstavlja vzorčni model trženja stavbne dediščine v okviru turističnega produkta Hiše s tradicijo, ki je del evropskega konzorcija “Evropa Tradicij”.

(3) Obdobju od leta 2005 dalje


V medijih so med drugim objavili članke z naslovi:
»HIŠE S TRADICIJO - Tam kjer najdemo domačnost - Prenočišča, v katerih se ohranja in doživlja slovenska tradicija«;   »Hiše s tradicijo - V sodobnem, kakovostnem razvoju turistične dejavnosti je razpoznana kot posebna vrednost kulturna in pokrajinska raznovrstnost«;   »Kakovostno sobodajalstvo je prvorazredna turistična storitev, pa čeprav je pogosto napačno razumljena kot privesek hotelov«;     »Bo mar Slovenija izgubila pomemben člen ponudbe«.

Oddaje in prispevki na televiziji:

POP TV  – Neustrezna zakonodaja sobodajalce sili, da oddajajo na črno.
Predstavljen je primer neživljenjskega zakonskega določila, ki sobodajalce sili, da se v praksi znajdejo po svoje, mimo predpisov, skoraj že v območju sive ekonomije.

RTV SLO 1 - Hiše s tradicijo v Sloveniji
– V prispevku je predstavljen razvoj projekta hiš s tradicijo v Sloveniji do leta 2007.

RTV SLO 1- Oddajanje na črno
– Prispevek v tedniku obravnava prakse oddajanja turističnih zmogljivosti zasebnikov in kratkoročno oddajanje stanovanj, pogoje za oba primera oddajanja, ustaljeno prakso in išče vzroke, zakaj je v Sloveniji na področju turističnega ali stanovanjskega oddajanja, tako razširjeno oddajanje na črno;  sklepati je možno, da zaradi nesorazmernih obremenitev in nelogičnosti zakonodaje je oddajanje na črno logično. Tudi v oddaji prikazano, kako je to  urejeno v sosednji Avstriji in na Hrvaškem vodi v isti zaključek, da na tem področju stvari niso urejene.

RTV SLO2 - Predstavitev Hiš s tradicijo v oddaji “ Na lepše ”
– Prispevek predstavi turistično ponudbo Hiš s tradicijo v Sloveniji, ki vabijo, da v tradicionalnem okolju, ob spoznavanju raznolike slovenske kulturne in naravne dediščine obiskovalec doživi drugačno, bogatejšo počitniško izkušnjo.

POP TV: Počitniška izmenjava stanovanj
– V osrednji informativni oddaji 24 ur je predstavljena kratkoročna oddaja stanovanj, kateri blizu je t. i. počitniška izmenjava stanovanj. Turisti, ki bi radi kar najbolje občutili utrip tuje dežele, si za tak primer najamejo stanovanje ali hišo. Prikazano je povpraševanje v Ljubljani, kjer je največ povpraševanja po zmogljivostih v strogem središču mesta.
Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.