Obvestila
Glavni sponzor:

Zaključki in predlogi posveta

»DANES za JUTRI - Bivalne , poslovne medgeneracijske kooperative - investirajmo  v varno starost«,
ki je bil 6. novembra 2012, v prostorih Grand Hotel Union, Konferenčna dvorana, v Ljubljani.

Posvet je podprl predsednik Republike Slovenje dr. Danilo Turk.

Predlogi in zaključki posveta:

1.
Udeleženci posveta ugotavljamo, da je osnovna ideja o medgeneracijskih kooperativah zapisana v povabilu na posvet dobila podporo skozi uvodne referate in razprave udeležencev. Podprta je bila ideja medgeneracijskega sodelovanja pri aktiviranju slabo izkoriščenih stanovanjskih in kmetijskih površin v obliki zadružnih modelov, ki povezujejo medgeneracijske interese ter investiranje v nova delovna mesta tudi za mlade, za varnejšo starost.  Podprt je bil cilj povezovanje in združevanje zaradi skupnega dobrega.

Posvet je s tem dosegel svoj namen in pomeni začetek organiziranega promoviranja in posnemanja že doseženega iz razvoja različnih medgeneracijskih kooperativ ter socialno ekonomske upravičenosti investiranja v varno starost zaradi potreb investitorja in skupnega dobra.

2.
Udeleženci posveta ugotavljamo, da ima Slovenija dovolj lastnih neizkoriščenih razvojnih možnosti za nov množičen investicijski ciklus, če odgovorne vodstvene politične strukture  hočejo  načrtno  aktivirati; prihodke prebivalstva, nedonosne bivalne nepremičnine, neustrezno izkoriščene kmetijske površine, neizkoriščeno delovno silo, neizkoriščeni potencial zaposlenih v javni upravi, inovativnost, ustvarjalnost v vseh okoljih, vplivne ljudi »elito«, neizkoriščene naravne danosti Slovenije, pozitivno socialno okolje.

Zato zasukajmo življenje v Sloveniji v novo pozitivno smer, tudi v uspešno dohodkovno gospodarjenje z vsemi možnimi viri.

3.
Bistveni poudarek iz razprav posveta je, da se organizatorji, uvodničarji in udeleženci posveta organiziramo in povezujemo za:
 • osveščanje in širjenje že dosežene prakse
 • strokovno nadgradnjo in povezanost različnih zahtevnih vsebin, dejavnosti, aktivnosti,  ki so potrebne za pričakovano uspešno delovanje različnih modelov medgeneracijskih kooperativ
 • svetovanje zakaj in kako obnavljati, graditi zlasti bivalne nepremičnine,
o     da bodo ustrezale bivanju človeka skozi vsa življenjska obdobja
o    da ne bodo finančno breme, ampak vir prihodkov, če jih lastnik ne potrebuje
 • •    kako usmerjati in za skupno dobro koristno uporabiti človeške resurse skozi vsa življenjska obdobja.
4.
Po mnenju udeležencev posveta je ustvarjanje pogojev in širitev nastajanja medgeneracijskih kooperativ neposredno odvisno predvsem od:
 • organizacijskih aktivnosti  različnih dejavnikov v lokalnih skupnostih: občin, regionalnih razvojnih agencij, kmetijskih zadrug
 • pobud in ukrepov Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

5.
Iz problematike, ki ovira hitrejši razvoj medgeneracijskih kooperativ je zlasti potrebno odpraviti ovire s področja:
 • stanovanjske zakonodaje
 • zakonodaje urejanja prostora
 • zaposlovanja nezaposlenih
 • socialne obravnave ogroženega posameznika v pogojih  njegove ožje družine
 • učinkovitega odpravljanja vzrokov sive ekonomije in dela na črno.
6. 
Na posvetu je bilo posebej izpostavljeno tudi kaj vse je lahko stanovanjska kooperativa, zlasti prednosti, slabosti za lastnike, uporabnike, za ljudi v različnih življenjskih obdobjih. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen model stanovanjske kooperative pripravljene po švicarskem vzorcu.

7.
Pobudnica posveta Majda Buda In mag. Bojan Radej pripravita skupni zaključni dokument posveta, ki bo kot programska izhodišča za razvoj pobude o medgeneracijskih kooperativah in investiranju v varno starost.

8.
Dogovorjeno je bilo, da udeleženci posveta v roku enega tedna sporočijo svoja dodatna mnenja, dopolnitve in predloge k predlaganim zaključkom.  To gradivo je poslano na cca 200 naslovov, to je udeležencem posveta in pričakovanim udeležencem, ki so svojo odsotnost opravičili.

9.
Kot soorganizatorji posveta smo se podpisali: Zavod za gostoljubnost slovenskih domov, Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko društvo evalvatorjev Ljubljana, Medigo d.o.o. iz Nove Gorice in Agencija Baribal iz Ljubljane.

Zapisala:
Majda Buda, strokovna vodja Zavoda gostoljubnost slovenskih domov
Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.