Obvestila
Projekti in programi v katerih  je bil ali je Zavod GSD nosilec ali sodelavec

STRATEŠKI IN IZVEDBENI PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA 2009 -2014 - GOSTOLJUBNOST SLOVENSKIH DOMOV (2003-2012)
Zavod Gostoljubnost slovenskih domov je na podlagi petnajstletne podjetniške in aplikativno raziskovalne dejavnosti v aprilu 2009 izdelal Predlog treh programov s skupnim naslovom »Strateški in izvedbeni program prestrukturiranja slovenskega gospodarstva 2009 -2014« (skupaj 53 strani), ki opredeljuje turizem kot integrirano vsesplošno gospodarsko, družbeno in društveno dejavnost za izhodišče večine aktivnosti na podjetniški, regionalni in državni ravni.

HIŠE S TRADICIJO (2001-2012)
Vzpostavitev in trženje turistične ponudbe v nastanitvah, ki jih odlikuje tradicija in značaj, ki so jim ga vdihnili predniki, kjer kvaliteto bivanja dopolnjuje skrbno varovano okolje in raznovrstna, zdrava, z ljubeznijo doma pridelana hrana…
www.hisestradicijo.com

TURIZEM V ZIDANICAH (2008-2012)
Vinogradniška območja, ki imajo veliko zidanic, so posebnost Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, saj nikjer na svetu na tako majhnem prostoru ni toliko zidanic, hramov in kleti. Objekti so zasedeni le občasno ob delovnih opravilih v vinogradih, niso pa ekonomsko izkoriščeni, kar predstavlja mrtvi kapital za lastnika in družbo.
Osnovni namen projekta je vključiti obstoječe zidanice, ki danes predstavljajo mrtvi kapital, v turistično ponudbo in tako povečati število nočitvenih kapacitet ter gostov na destinaciji. Pri tem je potrebno preučiti posamezna strokovna področja, ki so podpora temu projektu …..
Namen bo dosežen z vzpostavitvijo poslovnega modela gospodarske organizacije turizma v zidanicah, vzpostavitvijo sistema zagotavljanja kakovosti, zagotovitvijo promocije, trženja ter logistiko namestitve.
Z uvedbo sistema kakovosti turizma v zidanicah tako iz tehničnega kot iz funkcionalnega vidika za vse ravni vključenih (lastniki zidanic, turistično informacijske pisarne, turistične agencije, recepcije, destinacijske organizacije in ostale turistične ponudnike), ki bodo želeli biti v prodajnem katalogu, pa zagotoviti visoko raven storitve turizma v zidanicah
www.zidanice.si

POVEZOVANJE MALEGA TURIZMA - vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji 2009 in 2010 (2009)
Vzpostavitev načrtovane e-storitve bo v slovenski prostor vnesla novo obliko e-poslovanja in povezovanja. Nov, izviren pristop manjšim ponudnikom turističnim nastanitev poenostavlja poslovanje, omogoča boljše sodelovanje z ostalimi ponudniki, posredniki, povezovalci; zato prispeva k večji zasedenosti in višjim prihodkom, kljub zmanjšanju možnosti za sivo ekonomijo…

SPIT »Spodbujanje povezovanja invalidskega turizma in razvoj novih zaposlitvenih priložnosti za invalide« (2007-2008)
Povezovanje in spodbujanje nastajanja turističnih ponudnikov nastanitvenih kapacitet prilagojenih za invalide, ponudnikov iz ostalih sektorjev turistične ponudbe, invalidskih organizacij oziroma vseh zainteresiranih za spodbujanje skupnega razvoja, promocije in trženja invalidskega turizma v Sloveniji

GOSTOLJUBNOST LJUBLJANSKIH HIŠ, računalniška podpora trženju nastanitev (2004)
Vzpostavitev računalniškega sistema, ki bo povečal povpraševanje po individualnih nastanitvah, utrdil zaupanje strank v rezervacije nastanitev preko interneta, omogočal sledenje prostih zmogljivosti, izvedbo on-line rezervacij s kreditno kartico in nekaterim uporabnikov sistema omogočil spremljanje dela poslovnih dogodkov pri oddajanju nastanitev. Drugim partnerjem v podjetniški povezavi, ki predvsem servisirajo ponudbo nastanitev, pa zagotovil trajnejši in bolj gotov posel.

POČITNICE PRI VINOGRADNIKIH (2002)
Ideja projekta je nastala na osnovi potreb in povpraševanja na turističnem tržišču doma in v tujini po »alternativnih« možnostih preživljanja počitnic na vinogradniškem delu podeželja Slovenije. Na osnovi izkušenj izhajamo iz spoznanja, da je bilo v Sloveniji v okviru nacionalnega projekta v preteklih letih vzpostavljenih 20 Vinsko-turističnih cest, ki pa so večinoma kljub »bogati« infrastrukturni ponudbi zidanic, v veliki meri še brez trajno razpoložljivih namestitvenih kapacitet in s tem tudi kakovostnejših, integralnih turističnih produktov…

GOSTOLJUBNOST LJUBLJANSKIH HIŠ – NOVE TURISTIČNE SOBE (2002)
Cilj akcije »Gostoljubnost ljubljanskih hiš- Nove zasebne sobe in apartmaji« je bila vzpostavitev dolgoročne in stalne ponudbe nastanitev v mestu Ljubljana, različnih nivojev in kategorij, s poudarkom na ponudbi v starem mestnem jedru. Končni rezultat akcije je predvideval vzpostavitev grozdne povezave podjetij različnih dejavnosti, ki bi oblikovale novo stalno ponudbo celostne storitve in ki bi se dolgoročno tržila pod posebno blagovno znamko. Projekt je uspel, v Ljubljani se je v zadnjih letih bistveno povečala ponudba manjših ponudnikov nastanitev, prav tako je podjetje TOUR AS organiziralo ponudbo po principu »grozdenja«, posamezni subjekti so povezani v Skupino Apartmaji
www.apartmaji.si

DEFINIRANJE DELOVNEGA PROCESA IN POVEZOVANJE PODJETIJ V VERIGI NASTAJANJA TURSTIČNEGA PROIZVODA ZA APARTMA (2002)
Delovni proces sobodajalstva je sestavljen iz različnih delovnih nalog tako po fiziognomiji kot tudi po specifiki izvajalcev. Če bi ga opredelili od načrtovanja apartmaja do sprejema gosta v apartma, moramo zajeti vse faze od arhitekta, gradbenih del in opremljanja apartmaja do upravnih postopkov, trženja, storitev, čiščenja in vzdrževanja, kar je zelo zahtevno in obsežno. Zaradi tega je bilo izhodišče proizvodno storitvene verige tega projekta že zgrajen objekt oziroma apartma. Proizvodna veriga se začne z opremljanjem apartmaja, sobe, počitniške hiše v skladu s kategorizacijo gostinskih nastanitvenih obratov...

DOŽIVETJA SLOVENSKE GOSTOLJUBNOSTI (2002)
Projekt je druga faza projekta začetega v letu 2001 in predstavlja operacionalizacijo zastavljene marketinške strategije razvoja integralnih turističnih produktov s ponudbo zasebnih sob in apartmajev kot osnovno storitvijo.
V projektu sta bila razvita dva nova produkta v petih pilotskih regijah Slovenije in utrjevanje tržne povezanosti sobodajalcev v celotnem slovenskem prostoru v skladu s cilji Zavoda PTO AS področne turistične organizacije za razvoj in organiziranost apartmajev in zasebnih sob.

RAZVOJ INTEGRALNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV ZA APARTMAJE IN ZASEBNE SOBE (2001)

PROGRAM JAVNIH DEL NA PODROČJU ORGANIZIRANJA PONUDBE TURISTIČNIH NAMESTITEV V APARTMAJIH, POČITNIŠKIH HIŠAH IN STANOVANJIH V SLOVENIJI v sodelovanju z Gospodarska zbornica Slovenije, 1999-2001

Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.