Obvestila
MALI  TURIZEM IN ZAVOD  GOSTOLJUBNOST  SLOVENSKIH  DOMOV
Razvoj, rezultati, usmeritve 1993-2015
Tretje obdobje od leta 2005 daljeReorganizacija v Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, področno turistično organizacijo za razvoj zasebnih nastanitev

Reorganizacija Zavoda PTO AS je bila posledica neodzivnosti državne uprave in neizvedenih vsebin programa Gostoljubnost slovenskih domov, ki so v pristojnosti različnih ministrstev, spoznana sicer kot potrebna, vendar se prepočasi uresničujejo. To se odraža tudi na prepočasnem razvoju in manjšem interesu za povezovanje manjših turističnih ponudnikov. Zavod PTO AS je v prepričevanje državne uprave za bolj tvorno sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za večje povezovanje neuspešno usmerjal večino svojih aktivnosti. Na drugem mestu je bilo področje urejanja nelogične zakonodaje, ki namesto ustvarjanja vzpodbudnega okolja za razvoj manjših turističnih ponudnikov, bolj soustvarja pogoje za poslovanje v sivi ekonomiji, z delom na črno ter tudi s tem odvrača interes za poslovno združevanje.

Zavod GSD in njegovi predhodniki objektivno niso mogli opraviti poslanstva, kot je bilo razumljeno na osnovi zakona o pospeševanju turizma iz leta 1998, saj so na lokalni in državni ravni aktivno sodelovali le pri ustanavljanju lokalnih turističnih organizacij, ne pa tudi področnih, kot je bil Zavod PTO AS. Čeprav smo sodelovanje javnega sektorja za boljšo organiziranost razpršenega »sobodajalstva« pričakovali, je bilo za kontinuirano uresničevanje poslanstva zavoda: " Vzpostavljanje pogojev za razvoj in rentabilno poslovanje manjših turističnih ponudnikov nastanitev s pomočjo novih oblik trženja, poslovanja, medsebojnega sodelovanja in povezovanja. ” potrebno najti rešitev. Zavod PTO AS se je osredotočil v neposredne aktivnosti povezovanja, trženja in razvoja z vedno večjim članstvom; slednje naj bi bil tudi s strani države izraženi pogoj, da zavod dokaže delovanje v javnem interesu. Tak način dela je značilen tudi za Zavod GSD.

Kljub ohlapni obravnavi pomena segmenta malega turizma v nacionalnih razsežnostih v državnih organih in zato tudi posledično podcenjevanje pomena njihove boljše organiziranosti, ki ne more nastati sama po sebi, dobiva Zavod GSD skozi svoje delo in rezultate neformalno obeležje krovne organizacije netipičnih- nehotelskih turističnih nastanitvenih ponudnikov. To, da lahko zavod po že doseženih zakonskih spremembah v korist članstva, v bodoče več časa nameni aktivnostim, od katerih imajo člani, nekaj sto jih je, in potencialni člani neposredne koristi, daje zavodu nov zagon.  

V skladu z spremembami v vsebini delovanja se je v Zavodu PTO AS  spremenila njrgova ustanoviteljska struktura. Poleg družbe TOUR AS d.o.o. so med ustanovitelji tri značilna podjetja, ki so pomembna za nadaljevanje programa zavoda z neposrednimi učinki za članstvo in istočasno lahko sodelujejo v aktivnostih povezanih z državno upravo.
Spremenili smo naziv in logo zavoda, ker je bil dosedanji naziv preveč povzet iz Zakona o pospeševanju turizma, na osnovi katerega je bil neprofitni zavod PTO AS v letu 2002 ustanovljen in premalo tržno naravnan.

Ustanovitelji zavoda imajo med drugim nalogo, da na podlagi dosedanjega uspešnega uveljavljena svoje osnovne dejavnosti, te izkušnje prenesejo na druge gospodarske in družbene  subjekte v širšem slovenskem prostoru, pričakujemo da tudi v sodelovanju z državno upravo po načelu javno zasebnega partnerstva.

Glavne značilnosti ustanoviteljev zavoda GSD so:  na posameznem lokalnem območju že povezujejo manjše ponudnike nastanitev in upravljajo z manjšimi zasebnimi nastanitvami;  razvijajo nove poslovne prakse, razvijajo in pri svojem poslovanju uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo; da zaposlujejo kadre z izkušnjami, znanjem in licencami potrebnimi za oblikovanje turističnih produktov, vzpostavljanje organizacijske in IKT platforme manjših turističnih ponudnikov, imajo izkušnje in znanje iz trženja;  so kadri usposobljeni za specialistična svetovanja, izobraževanja in zaposlovanja različnih skupin brezposelnih, tudi invalidov;  imajo izkušnje in poznajo socialno podjetništvo;  se njihove osnovne dejavnosti dopolnjujejo in so lahko posamezni elementi celostnih turističnih paketov manjših ponudnikov.

Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.