Obvestila
MALI  TURIZEM IN ZAVOD  GOSTOLJUBNOST  SLOVENSKIH  DOMOV
Razvoj, rezultati, usmeritve 1993-2015
Drugo obdobje od leta 1996 do leta 2005


Zavod PTO AS, področna turistična organizacija za razvoj in organiziranost apartmajev in zasebnih sob


Potreba po organizaciji, ki bi podjetniško in javno predstavljala subjekte manjših turističnih nastanitev sega v leto 2000. Takrat je Ministrstvo za malo gospodarstvo podprlo dejavnost družbe TOUR DA-LA d.o.o. za vzpostavitev organizacijske strukture in tržne mreže apartmajev in sobodajalcev v Sloveniji z utemeljitvijo, da v Sloveniji ni tipične agencije za izrazito incoming turistično agencijo in za vertikalno delitev dela. V javnem razpisu je sofinanciralo študijo »Strateški in izvedbeni projekt oblikovanja in trženja mreže apartmajev in sobodajalcev v Sloveniji s predlogom ustanovitve »Turističnega incoming centra apartmaji Slovenije«.

Študija je dokazala, da je osnovna zamisel pravilna, vendar drugače izvedljiva. Segment zasebne apartmajske ponudbe je glede na zatečeno stanje in razvojni pomen za slovensko gospodarstvo ter zaradi razpršenosti ponudbe v naporih za boljšo organiziranost nujno obravnavati tudi v okviru nacionalnega interesa. Niti s podjetniškega niti z nacionalnega gledišča ni namreč racionalno vlagati kadrovske in finančne napore v promocijske aktivnosti, če je ta ponudba razdrobljena in zlasti tujemu potencialnemu gostu ni dosegljiva na sodoben tehnološki način.

Očitno je bilo, da izvedba presega dejavnost posameznega podjetja in se tudi ne sklada s prvobitnim namenom, ki naj bi ga podjetje imelo glede na svoj status. Tudi v Gospodarski zbornici Slovenije, Združenju za turizem in gostinstvo, kjer je komaj začela delovati sekcija sobodajalcev, niso mogli prevzeti te združevalne naloge. Zaradi tega so v letu 2001 družba TOUR DA-LA d.o.o. (kasneje preimenovana v TOUR AS d.o.o.) in trije aktivni ponudniki zasebnih nastanitev iz različnih krajev Slovenije ustanovili Zavod PTO AS, ki naj bi se v skladu z dikcijo iz 2. točke, 9. člena takratnega Zakona o pospeševanju turizma: »Subjekti, ki oblikujejo istovrstne ponudbe, kot npr. zdravilišča in podobno, lahko ustanovijo področno turistično organizacijo« razvil v tipično področno turistično organizacijo manjših turističnih ponudnikov nastanitev v Sloveniji, katere namen je tudi vzpostavitev organizacijske in povezovalne platforme ter podpornega okolja za trženje in poslovanje manjših ponudnikov nastanitev. V ta namen je Zavod PTO AS izkazal družbi TOUR AS d.o.o. interes po uporabi IKT platforme ETRIPS – Elektronski Turistični Rezervacijski Informacijski Poslovni Sistem, ki jo družba razvija tudi zaradi sebe in z lastnimi viri.

Zaradi sobodajalstvu in malemu turizmu nenaklonjene zakonodaje, je kljub nujnosti vzpostavitve IKT povezovalne platforme manjših ponudnikov nastanitev in drugih deležnikov malega turizma, Zavod PTO AS večino svojih aktivnosti namenil izdelavi strokovnih podlag za odpravljanje nelogičnosti in zaviralnih dejavnikov na področju zakonodaje in za vsebinsko kakovostno delo razvoja sobodajalstva in malega podjetništva. Zavod je v začetku deloval zlasti na pobudo sekcije sobodajalcev in je v tej povezavi skupaj z GZS naslovil več strokovnih gradiv in pobud na ustrezne družbene dejavnike, še posebej na Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor in Vlado RS. Primernega odziva ni bilo.

Kljub temu je Zavod PTO AS ostal pobudnik skupne organiziranosti, skupnega trženja in utemeljitev, da bi moral razvoj tega širokega, vendar javnosti in vladi premalo znanega sedanjega in potencialnega segmenta turistične ponudbe glede na družbeno ekonomske učinke, postati program nacionalnega pomena. Podobno kot je bila zavrnjena pobuda iz julija 1999 (Priloga 2), je bila 25. aprila 2003 zavrnjena pobuda za sodelovanje države pri organiziranju in širjenju »Integralni apartmajski proizvod«
Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.