Obvestila
MALI  TURIZEM IN ZAVOD  GOSTOLJUBNOST  SLOVENSKIH  DOMOV
Razvoj, rezultati, usmeritve 1993-2015
Tretje obdobje od leta 2005 dalje


Predlog programa Gostoljubnost slovenskih domov za ukrepanje na državni ravni

Predlog programa Gostoljubnost slovenskih domov (v nadaljevanju program GSD) je glede na neodzivnost državne uprave od leta 2003 dalje dograjeval razvojno pot. Uresničuje se vztrajno, kontinuirano, vendar le v skladu z možnostmi njegovih pobudnikov. Program je v končnem besedilu iz leta 2009 objavljen na spletnih straneh http://www.gsd.si/mali-turizem/program-gsd/predlog. Njegova vsebina predstavljena v letu 2003 je zelo aktualna tudi danes, bila je vsa leta, saj so bile pobude namenjene boljšim gospodarsko socialnim razmeram v Sloveniji. Šele v zadnjem času so nekateri ukrepi vlade v smeri programa GSD. Čeprav se postopoma na svoj način deloma uveljavljajo predlagane rešitve programa GSD, njegovi pričakovani učinki na razvoj Slovenije brez prave medresorske koordinacije s sodelovanjem avtorjev in predlagateljev pobud težko dosegajo polni učinek. V nadaljevanju povzemamo potek posredovanj in delnih obravnav pobud za izvedbo programa GSD, ker kažejo na marsikaj, kar je potrebno spremeniti:

 • Prvi predlog programa Gostoljubnost slovenskih domov 2007-2014 smo januarja 2006 poslali predsedniku Republike Slovenije in predsedniku vlade. Kabinet predsednika vlade (dopis 092-571/2005/6) je gradivo odstopil Ministrstvu za gospodarstvo in Službi vlade RS za razvoj. Po razpravi v Službi vlade RS za razvoj 8. marca 2006 (zabeležka št. 322-1/2006/6) je bilo pričakovati, da bo Ministrstvo za gospodarstvo prevzelo dogovorjeno koordinacijo in usklajevanje med ministrstvi za izvedbo nalog svojih pristojnosti, kar se ni zgodilo. V letih 2006 in 2007 smo nato s programom GSD posamično seznanjali za izvedbo delov programa pristojna ministrstva;

 • S programom GSD, datiranim januar in avgust 2006, smo seznanili Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno podjetniško zbornico Slovenije (zabeležka 30. maj 2006), Turistično zvezo Slovenije;

 • V času priprave strategije razvoja turizma 2007-2011 – RNUST in Državnega razvojnega programa smo oblikovali mnenja, predloge in pripombe na oba strateška dokumenta in aktivno sodelovali v vseh primerih, ko smo bili vabljeni (gradiva datirana 1. marec 2006). Program GSD se dotika, uresničuje intencijo področij, ki jih obravnavata oba strateška dokumenta;

 • Na podlagi izkušenj v vsakodnevni praksi, za malo podjetništvo pogubnemu naraščanju sive ekonomije, naraščanju takrat še prikrito brezposelnih oseb ter videnju, da pretiravanje v podpiranju razvoja velikih gospodarskih subjektov ne glede na odgovornost njihovih vodstvenih ekip za dobro poslovanje in izpostavljanje kriterija gospodarske konkurenčnosti za vsako ceno, spodnaša priložnosti in napore za hitrejši razvoj malega podjetništvo, smo konec leta 2008 naslovili Ministrstvu za gospodarstvo novo še bolj aktualno besedilo programa Gostoljubnost slovenskih domov. Iz obravnave v Direktoratu za turizem Ministrstva za gospodarstvu dne 25. februarja 2009 in nadaljevanja 4. marca je bilo s strani predstavnikov direktorata rečeno:
  • Program Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov je zasnovan kot razvojni premik, ki ga vsi potrebujemo, je izčrpna analiza, ki povzema in ugotavlja, kaj zavira razvoj podjetništva, kaj je treba dopolniti v turistični ponudbi in na program je treba gledati pozitivno;
  • Program presega pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo;
  • Direktorat za turizem Ministrstva za gospodarstvo ima kadrovske težave, med drugim svetovalec na tem področju programu ni naklonjen.

 • Na podlagi navedene razprave v Direktoratu za turizem, nekaterih mnenj strokovnjakov, med njimi dr. Jožeta Mencingerja, smo dopolnjeni program z naslovom »Strateški in izvedbeni program prestrukturiranja slovenskega gospodarstva 2009-2014«, ki vsebuje PROGRAM I - Prenos davčnih bremen s plač na premoženje, PROGRAM II - Razvoj malega podjetništva v turizmu, PROGRAM III - Splošni javni ukrepi z datumom aprila 2009  predvsem zaradi razvojne naravnanosti in nujne med sektorske koordinacije naslovili na ministra za razvoj in evropske zadeve. Do obljubljene koordinacije in med sektorske razprave ni prišlo. Vladna služba za razvoj in evropske zadeve je gradivo odstopila Ministrstvu za gospodarstvo, takratni državni sekretarki na Ministrstvu za gospodarstvo. Prejeli smo pisni odgovor Direktorata za turizem, ki pobude zožuje na področje sobodajalstva. Tako nerazumevanje smo pisno zavrnili. Odgovor Direktorata za turizem je bil tudi v nasprotju s predhodnim mnenjem izraženimi na obravnavi 25. februarja in 4. marca 2009;

 • Dne 11. maja 2010 je bila v Lipici seja vlade o turizmu. Na gradivo za sejo vlade o turizmu smo oblikovali pobude. Od ministrice za kulturo smo prejeli odgovor, da ima tudi ona več pripomb, ki jih bo na seji vlade predstavila. Ker so se člani vlade glede na medsektorsko neusklajeno vsebino predlaganega uradnega gradiva za to sejo vlade lahko z njim le seznanili, so sklenili, da v roku dveh mesecev vsa ministrstva in vladne službe uskladijo ukrepe vezane na gradivo »Razvoj turizma v Sloveniji.«

 • Za pomoč pri med sektorskemu usklajevanju ukrepov za turizem glede na omenjeni sklep vlade je Zavod Gostoljubnost slovenskih domov dne 26. in 27. maja 2010 naslovil posamično na vsakega člana vlade za njegov sektor posebej značilno problematiko s seznamom in gradivi, ki so bila kot pobuda za izboljševanje pogojev za razvoj turizma, podeželja in razvoja Slovenije, na njihov sektor s strani Zavoda GSD  v preteklosti že naslovljena. Na posredovano gradivo je odgovoril minister Ministrstva za kmetijstvo, ki nas je med drugim obvestil, da minister Ministrstva za okolje in prostor gradiva ni prejel.

 • Glede na slabšanje gospodarskega in socialnega položaja v Sloveniji in gospodarsko krizo v svetu, smo dne 13. in 21. septembra 2011 na kabinet predsednika vlade naslovili dopis s predlogom, da vlada pospeši uveljavljanje socialno podjetniškega programa Gostoljubnost slovenskih domov. Namreč s konkretnimi pilotnimi projekti in organizacijsko s strani vlade dogovorjen način predstavitve zlasti lokalnim skupnostim, bi lahko takoj začeli masovno odpravljati najbolj občutljive in zakoreninjene vzroke današnjih za vse več ljudi težko sprejemljivih pogojev dela in življenja nasploh.

Informacije o resni obravnavi programa GSD v državni upravi in s tem povezanega odgovora, doslej nismo prejeli. Delno verjetno zaradi potrebe po medresorski obravnavi predloga GSD. Medresorske obravnave in usklajevanja med resorji državne uprave pa so v državni upravi šibka točka, delno verjetno zaradi človeškega faktorja.
Razumljivo je, da predsednik vlade in ministri vsake pošte naslovljene na njihovo ime ne morejo osebno brati. Znano nam je, da do ministra za gospodarstvo ni nikoli prišla informacija o programu Gostoljubnost slovenskih domov, tudi ne konec maja 2010. Malo je bilo odgovorov s strani državne uprave, ki sicer sodijo v dobro poslovno  prakso.


Ne glede, da vlada in ministrstva niso strokovno poglobljeno obravnavala pobud zavoda Gostoljubnost slovenskih domov, so njegovi in njegovih predhodnikov doseženi rezultati v praksi od leta 1995, vključno z velikim naporom, strokovnostjo in vztrajnostjo spremenjeni določeni predpisi, pokazatelj, da gre v programu GSD pravzaprav za delo, ki bi ga morala opraviti državna uprava po svoji delovni dolžnosti.
Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.