Obvestila
Glavni sponzor: 

DANES za JUTRI
bivalne, poslovne MEDGENERACIJSKE KOOPERATIVE
INVESTIRAJMO v varno starost

Ljudje v Sloveniji, vsak izmed nas, mora nekje živeti od rojstva do smrti, biti delovno aktiven, dokler le more in finančno neodvisen, če naj sam s seboj srečno živi. Preprosto, kajne!? Samo
zato, ne zaradi državnega poračuna, ne zaradi Bruslja potrebujemo v Sloveniji tako družbeno spremembo, ki nas bo upoštevala, množično aktivirala nas kot posameznike, da bomo končno začeli sistematično in organizirano uveljavljati danes še zelo neizkoriščene možnosti za boljši jutri posameznika in v skupno dobro. Izpostavljamo: pripravljenost ljudi, da hočejo nekaj narediti zase, pri tem pa uporabijo predvsem neizkoriščene, zapuščene nepremičnine, zlasti bivalne nepremičnine in neobdelana polja za sebe, za potrebe turizma in gostinstva.

Čas je za tako družbeno spremembo, ki daje, lahko že od danes dalje, večje možnosti boljšega življenja vsem generacijam, zlasti pa malemu podjetništvu. Potrebujemo spremembo, ki dviga moralo ljudi, da tudi v sedanjih kriznih časih lahko naredijo veliko zase in v korist družbe; da so uspešni, čeprav morda ne bodo bistveno prispevali k dvigu slovenske konkurenčnosti, bodo pa rešili marsikateri svoj problem, ki ni odvisen samo od denarja.

Ena takih izpostavljenih razvojnih možnosti so medgeneracijske kooperative.

V Sloveniji že obstajajo različne kooperative, stanovanjske skupnosti, pestri, domiselni domovi za starejše občane, pomoč na domu itd. Razlika ali nadgradnja, ki jo na tem posvetu združujemo v skupni cilj, je na ekonomskih kriterijih že danes začeti reševati svoj možni bodoči bivalni problem. Treba je torej:
  • izpostaviti različne interese posameznika, da sploh hoče živeti v neki medgeneracijski kooperativi: zakaj naj bi se neka mlada družina ali upokojenec odločil zanjo, zakaj bi celo investiral v ta namen?
  • v reševanje bivalnih problemov bolj vključevati podjetniški interes tudi med samimi zelo različnimi koristniki socialnih prejemkov;
  • •izpostaviti ekonomske interese delujočih in opuščenih kmetijskih gospodarstev (okoli 20.000 opuščenih kmetij) in malega podjetništva za neposredno vključitev v medgeneracijsko kooperativo;
  •  nezaposlenim organizirati delo v medgeneracijskih kooperativah.

Izrazito potrebo po vzpostavitvi medgeneracijskih kooperativ narekujejo tudi socialno ekonomske potrebe upokojencev. Ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje, ampak upoštevajoč, da je v Sloveniji preko 500.000 upokojencev, da se življenjska doba daljša, je iz socialnih, socioloških, ekonomskih razlogov potrebno izkoristiti umski in fizični delovni potencial generacije upokojencev.

Slovenija takoj potrebuje množične, enostavne, vitalne razvojne programe, ki ne izhajajo iz varčevanja ampak iz akcije v investiranje. Izvedba predlaganega je v družbenem interesu:
  • ker ne potrebuje veliko investicijskih sredstev,
  • ker aktivira domačine, njihovo premoženje in pripravljenost delati tudi za nacionalni izhod iz krize,
  • ker vključuje v delo tudi težje zaposljive ljudi, vključno delovne invalide, ki so sposobni delati določena dela, ali krajši delovni čas od polnega,
  • ker zmanjšuje finančne obveznosti države na socialnem področju,  ker so nujne strokovne podlage in organizacijski pristopi izdelani in se v praksi parcialno že uveljavljajo.

V vseh primerih je za nastajanje medgeneracijske kooperative na podeželju ali v mestih bistveno izhodišče, da so si njeni udeleženci lokacijsko dovolj blizu, rekli bi v peš coni, oziroma dosegljivi brez uporabe motornih vozil. Zlasti učinkovito delovanje medgeneracijskih kooperativ
v mestih bo magnet za prebivalce v njihovi bližini, da se jim pridružijo ali jih posnemajo in ustanovijo svojo kooperativo.

Medgeneracijska kooperativa ni običajno naselje individualnih stanovanjskih hiš, ali seštevek več varovanih stanovanj, niti ne dom za starejše občane, tudi ne tradicionalna kmetija, kot tudi ne turistični nastanitveni objekt. Kljub temu je kolonija vsega navedenega, kjer nobena raba ne izstopa, ampak se različnosti rabe prepletajo v funkciji zadovoljevanja potreb lastnikov in uporabnikov.

To pa pomeni, da mora biti cilj medgeneracijske kooperative dvojen: izpolniti skupna pričakovanja uporabnikov in obenem poslovno uspešen za njegove investitorje in za izvajalce zelo raznovrstnih dejavnosti, ki so potrebne za življenje v kooperativi.

Za državno in občinsko javno upravo to vsebinsko ni zahteven projekt. Je pa izredno organizacijsko naporen za nosilce, ker po načelu vodstvene odgovornosti zahteva učinkovito koordinacijo različnih sektorjev. Zaradi tega tudi tako množično naslavljamo vabila na vse, ki lahko pospešijo aktiviranje neizrabljenih domačih resursov razvoja v korist blaginje večine ljudi. Zasukajmo življenje v Sloveniji v tako pozitivno in tudi dohodkovno uspešno smer!


Vabilo na posvet DANES za JUTRI | bivalne, poslovne MEDGENERACIJSKE KOOPERATIVE  | INVESTIRAJMO v varno starost (pdf)

Uvod v posvet DANES za JUTRI (pdf)

Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.